OFFICINET - Bredgade 66 02.02 - 28.02.2021

Udstillingen UNDERCOVER består af readymades, afstøbninger, broderi, kobberpladetryk og maleri i værker, der afslører skjulte spor, som vi efterlader og omgiver os med.

Uddrag fra tekst skrevet af Kirse Junge-Stevnsborg, direktør på Malmö Konstmuseum

På en og samme tid er Tina Scherzberg optaget af de nære, subtile og mangfoldige – og oftest ubevidste og usynlige spor, vi afsætter i dagligdagen, men også af de spor, vi som menneskehed sætter som ar på verden. Spor, som alle har betydning, men som i de fleste tilfælde glemmes eller gemmes – og som i takt med tiden forsvinder fra vores bevidsthed eller automatisk repeteres, hvis vi ikke er bevidste om det. Tina Scherzberg sætter også fokus på, hvordan spor kan afsløre sig selv og blive afsløret. I sine værker materialiserer Tina Scherzberg det net af betydninger, som er knyttet til sporene, vi sætter og har sat. Værkerne er alle symbolske på flere samtidige planer. Personlige og universelle. Fysiske og immaterielle. Historiske og varslende.

I kobbertryk-serien synliggør Tina Scherzberg mennesket og dets relation til verden i en række af hverdagens relationer – interaktion mellem alt levende, både dyr og mennesker og de spor, som kan opstå – mellem mennesker og mellem dyr og mennesker og mellem mennesker og ting. I en række hændelser skabes aftryk på kobberplader af nuet, men også som spor af en allerede konstrueret fortid. I smukke abstrakte aftryk på kobberplader aftegnes og afsløres spor af tiden og den handling, som er blevet udført og registeret.

Kobberpladerne fremtræder både som monokromer af nytolkning af abstrakt ekspressionisme og som klassiske renæssancekobbertryks-eksperimenter. Pladerne viser både helt fysiske konkrete spor, men også de usynlige mentale spor, som ligger i vores erindring og kollektive bevidsthed. Alt har en betydning og nytte – dyrene, kosten, hverdagens spor som at spille skak, have sex. Men alt har også en konsekvens – for en selv og for andre, og den bliver lagret i vores fælles hukommelse.
I en fastholdelse af handlingen i og på kobbertrykkene gentransformerer og bearbejder Tina Scherzberg også motivet i en serie små malerier som hun kalder PORTRAITS OF THE COLLABORATORS – de samarbejdspartnere der har været med til at skabe sporene på kobberpladerne. Malerierne er fastholdt realistiske, men dog med hukommelsens lidt slørede aftryk med en dunkelfarvepalet med bløde strøg.

34_tsrecordingamamory1.jpg
 Recording a Memory - Dance part 1     
34_tsrecordingamemory2.jpg
 Recording a Memory - Dance. Part 2     
34_tsrecordingamemory3.jpg
 Recording a Memory - Dance. Part 3     
34_udstillingsview3.jpg
 Installation view     
34_1shot17000stitches.jpg
 One Shot - 7000 + stitches     
34_oneshot17000stitcesside.jpg
 One Shot - 7000 + stitches     
34_targetevidencered.jpg
 Target Evidence     
34_targetevidenceredside.jpg
 Target Evidence     
34_112shots17100stitches.jpg
 112 Shots - 17.100 Stitches     
34_47shots16780stitches.jpg
 47 Shots - 16.780 Stitches     
34_human-to-humanintimate.jpg
 Human to Human, Etching 1/10     
34_interaction---humancat.jpg
 Human to Cat, Etching 1/10     
34_interaction---humandog.jpg
 Human to Dog, Etching 1/10     
34_interaction---humanhumanchess.jpg
 Human to Human, Etching 1/10     
34_interaction---human-broomsweeping.jpg
 Human to Broom, Etching 1/10     
34_interaction---henhuman.jpg
 Human to Hen, Etching 1/10     
34_humantohen1.jpg
 Portrait of the Collaborators     
34_portraitofthecollaboratorsdog.jpg
 Portrait of the Collaborators     
34_humantohumanhotel2.jpg
 Portrait of the Collaborators     
34_mandkvindemaleri.jpg
 Portrait of the Collaborators     
34_broomportraitofthecollaborators.jpg
 Portrait of the Collaborators     
34_girlsplaychess.jpg
 Portrait of the Collaborators     
34_catmaleri2.jpg
 Portrait of the Collaborators